kontakt@agehub.pl

Wyślij do nas maila!

534-701-114

Czekamy na Twój kontakt!

Dlaczego Age Hub?

W Polsce jest obecnie prawie 10 milionów seniorów. Jeśli utrzymają się aktualne trendy demograficzne, w ciągu kolejnej dekady liczba ta wzrośnie do 12 milionów. W chwili obecnej mieszkańcy naszego kraju w wieku 60 lat i więcej stanowią ponad 24 proc. całej populacji. W niedługim czasie to właśnie seniorzy będą w największym stopniu wpływać na kształt sceny politycznej, kształtować życie społeczne i gospodarcze oraz kierunki rozwoju Polski.

Zdecydowana większość tej coraz liczniejszej grupy wyborców, konsumentów i społeczników, wciąż funkcjonuje na zasadzie cyfrowego imigranta w świecie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i rozwoju technologicznego. Zaledwie 10 proc. seniorów korzysta z Internetu, a niewiele więcej, bo 12 proc. korzysta na co dzień z urządzeń takich jak smartfon. Cyfrowi imigranci w wieku 60+, którzy spędzili zdecydowaną większość życia w świecie analogowym,  zmagają się z wieloma trudnościami w zrozumieniu tego nowego świata Internetu i technologii. Obawiają się nieznanych rozwiązań i zdarza się, że wstydzą się braku wiedzy. W zdecydowanej większości nie mają także środków finansowych, aby zapewnić sobie dostęp do właściwej edukacji o wykorzystaniu nowych technologii w życiu codziennym czy też dokonać zakupu sprzętu.

Tego rodzaju bariery odbierają seniorom m.in. możliwość uczestniczenia w nowej generacji życia społecznego, dostęp do informacji, liczne okazje do poprawy jakości życia, szanse na rozwój relacji z młodszymi członkami rodziny oraz sposobność do pielęgnowania znajomości ze znajomymi, przyjaciółmi, z którymi kontakt osobisty jest z różnych powodów niemożliwy.

Do cyber rzeczywistości  trzeba się po prostu zalogować. Wystarczy odpowiedni sprzęt – komputer, laptop, tablet, smartfon oraz dostęp do Internetu. W przypadku seniorów, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie technologii i sieci, potrzebne jest także odpowiednie, wspierające środowisko edukacyjne i animatorzy, którzy będą przygotowani do pracy z grupami starszych studentów.

W tej chwili nie ma w Polsce miejsca zaprojektowanego specjalnie dla grupy osób w wieku 60+, w którym seniorzy mogą przez cały czas, w życzliwej atmosferze, bezpłatnie zdobywać wiedzę o tym, jak korzystać z szerokiej gamy różnych sprzętów cyfrowych oraz oprogramowania w swoim codziennym życiu.

Fundacja Age Hub chce to zmienić. „Działamy na sprawdzonych metodach edukacyjnych, uczestnicy naszych zajęć chętnie wracają i przyprowadzają kolejnych znajomych, aby wdrożyć ich w świat nowych technologii. Przy ograniczonych kampaniach informacyjnych nasze grupy zapełniają się w ciągu tygodnia, kolejni seniorzy trafiają na listy oczekujących na zajęcia. Widzimy ogromną potrzebę edukacyjną i wiemy jak tę edukację prowadzić, jednak to wciąż za mało. Seniorzy potrzebują miejsca, w którym będą czuli się bezpiecznie – pracowni, która będzie przystosowana do ich potrzeb. Mówimy tu o miejscu przystosowanym do osób starszych nie tylko pod kątem ergonomicznym, ale również sprzętowym” mówi prezeska Fundacji Anna Belica.

Age Hub, jak sama nazwa wskazuje, ma być swoistym centrum aktywności cyfrowych zaprojektowanym z myślą o osobach starszych. Taką bezpieczną przystanią, w której seniorzy będą mogli nie tyko przyjść na kurs, ale również dotknąć i zapoznać się z działaniem różnych urządzeń, poznać tajniki Internetu, przydatne aplikacje, ale też nowych znajomych. Miejscem interakcji międzypokoleniowych, w którym można odczarować wizerunek seniora jako osoby zacofanej i otworzyć przed nim całkowicie nowy świat cyfrowych możliwości.

Obecnie udało nam się stworzyć pracownię komputerową w samym centrum stolicy.Pracownia działa od poniedziałku do piątku w godz. 9:00- 19:00 oraz niektóre soboty, jednak jest to wciąż kropla w morzu potrzeb. Kolejnym krokiem będzie Cyfrowe Centrum Seniora Age Hub, które, mamy nadzieję, na stałe wpisze się w mapę Warszawy oraz zainspiruje inne miasta do budowania takich centrów.