kontakt@agehub.pl

Wyślij do nas maila!

534-701-114

Czekamy na Twój kontakt!

Podziękowania dla Narodowego Instytutu Wolności

Fundacja Age Hub dziękuje Narodowemu Instytutowi Wolności za dofinansowanie przyznane Fundacji w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich – priorytet 5. Dzięki NIW udało nam się we wrześniu 2021 r. zakupić i włączyć do działań merytorycznych Fundacji nowy sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Dzięki dofinansowaniu mogliśmy zrealizować wszystkie planowane działania merytoryczne zaplanowane na ten rok.

Zarząd i Rada Fundacji Age Hub